Colofon

De Red Alert app/api.drugsredalert.nl is een initiatief van het Trimbos-instituut. 

De informatie op deze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Het Trimbos-instituut is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Geen medisch advies

Het Trimbos-instituut is geen hulpverlenende instelling en geeft geen medische adviezen. Medewerkers van het instituut kunnen ook niet beoordelen of een bepaald advies in een individueel geval wel of niet het juiste is. Het Trimbos-instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website, of het wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Auteursrechten 

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Wanneer je een artikel of een passage wilt verspreiden dan dien je daarvoor voorafgaand toestemming te vragen aan het Trimbos-instituut. Publicatie dient altijd te geschieden onder vermelding van de auteur en de bron. De foto's mogen niet door derden worden gebruikt.

6 maart 2018