Steeds vaker vervuilingen gevonden in 3-MMC

Sinds het verbod op 3-MMC worden er steeds vaker andere stoffen (vervuilingen) gevonden in deze drugs. Vaak gaat het om andere cathinonen, de stofgroep waar 3-MMC ook bij hoort. Deze cathinonen kunnen behoorlijk verschillende effecten hebben. Voorbeelden van de stoffen die gevonden worden zijn 3-CMC, 2-MMC, maar ook dimethylpentlon (dipentylon).  

Gebruik is extra gevaarlijk

Het gebruik van deze vervuilingen is extra gevaarlijk. Dat komt doordat er erg weinig bekend is over hoe gevaarlijk deze stoffen zijn. Sommige van deze stoffen lijken sterker dan 3-MMC.  Hierdoor krijgt iemand bij lagere hoeveelheden al last van heftige bijwerkingen. Bijvoorbeeld een hoge hartslag, opwinding en hallucinaties. Dit komt bij 3-MMC vooral bij hogere hoeveelheden voor. Het gebruik van 3-MMC is nooit zonder risico, maar is nu dus extra gevaarlijk.  

Wat kan je doen?

Gebruik dit poeder niet. Breng het naar de testservice.